UTM menang Anugerah Harta Intelek Negara 2013

MELAKA 13 Jun – Orang ramai dan syarikat-syarikat tempatan diseru mendaftarkan produk serta reka cipta mereka sebagai harta intelek bagi mengelak diciplak pihak tidak bertanggungjawab demi ingin mengaut keuntungan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan...
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.