Warga ICC mengucapkan : Selamat datang kepada Pn. Nadia Hartini binti Mohd Adzmi dan terima kasih tidak terhingga kepada Ts. Dr. Azlin binti Abd. Jamil atas sumbang bakti yang telah dicurahkan.
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.