Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (UTM ICC) mengucapkan Selamat Datang kepada Encik Muhammad Arif Bin Harun yang telah memulakan tugas beliau pada 20 Mac 2023.

Selamat Maju Jaya En arif!

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.